Har du gjort Stresstestet?

Stresstest – vad innebär de olika nivåerna.

Papillys psykolog Anders Tengström ger här en beskrivning av de olika stadierna av stressnivåer. Kanske känner du igen dig.