stressprogrammet

Papillys digitala Stressprogram stärker ditt självledarskap och sänker din stress. Programmet är uppbyggt i 8 steg och tar 8 veckor att genomföra. Men precis som vilket träningskort som helst kan du välja om du vill ha tillgång till programmet i 6 månader eller 12 månader.*

Dessutom har vi möjlighet att erbjuda dig en egen PT, i form av en coach eller psykolog som följer dig genom programmet.*

Kontakta oss för att starta din nya träning