Digital stresshantering i grupp

Stödet som kan fås av gruppmedlemmar i en liten sluten grupp i kombination med handledning av psykolog har visat sig som mycket effektiv för att minska höga stressnivåer.