Forskning och klinisk erfarenhet

Papillys stressprogram bygger på den samlade kunskapen och den senaste forskningen om stress och om vilka metoder som har bäst effekt. Papillys program lutar sig främst mot forskningsstöd för internetbaserad behandling och självhjälp generellt, samt klinisk erfarenhet av den typ av stressbehandling som Papillys stressprogram bygger på, d.v.s. ACT (en utvecklad form av KBT).