Engagemang skapar

framgångsrika företag

Ge dina medarbetare ett kraftfullt verktyg för att själva kunna förebygga och hantera stress – både i och utanför arbetet. En unik och banbrytande tjänst som gynnar hela företaget.

Läs mer  Papilly effekten

 

Vill du bli samarbetspartner?

Nu söker vi samarbetspartners i hela Sverige.

Läs mer

ÄR DU STRESSAD?

Gör vårt vetenskapliga PSS10 stresstest och se om du är stressad.

Starta testet

Boka en gratis föreläsning till ditt företag

Läs mer

Stressprogrammet – ett verktyg för bättre arbetsmiljö.

  • Tillgängligt och anpassat efter varje medarbetares behov och situation.
  • Programmet är vetenskapligt framtaget av forskare på Karolinska Institutet och bygger på ACT (Acceptance Commitment Therapy), en utvecklad form av KBT.
  • Mätbart för uppföljning och specifika åtgärder. Ett verktyg för att förbättra arbetsmiljön på ditt företag.