Engagemang skapar

framgångsrika företag

Ge dina medarbetare ett kraftfullt verktyg för att själva kunna förebygga och hantera stress – både i och utanför arbetet. En unik och banbrytande tjänst som gynnar hela företaget.

Läs mer  Papilly effekten

 

ÄR DU STRESSAD?

Gör vårt vetenskapliga PSS10 stresstest och se om du är stressad.

STARTA TESTET

Vill du bli samarbetspartner?

Nu söker vi samarbetspartners i hela Sverige.

LÄS MER

Boka en gratis föreläsning till ditt företag

LÄS MER

Stressprogrammet – ett verktyg för bättre arbetsmiljö.

  • Tillgängligt och anpassat efter varje medarbetares behov och situation.
  • Programmet är vetenskapligt framtaget av forskare på Karolinska Institutet och bygger på ACT (Acceptance Commitment Therapy), en utvecklad form av KBT.
  • Mätbart för uppföljning och specifika åtgärder. Ett verktyg för att förbättra arbetsmiljön på ditt företag.