Föreläsning och utbildning

Många företag behöver hjälp med att förebygga och hantera stress på arbetsplatsen. Papillys föreläsning och utbildning om stresshantering passar både större och mindre företag.