Papilly bjuder på träning i juli

Fysisk rörelse är tätt sammankopplat med välmående och förebygger långvarig stress, därför erbjuder Papilly gratis träning online i juli. Läs mer på vår Facebooksida eller delta direkt här den 7, 14, 21, 28 juli kl 9.00.

Kan du inte göra träningen precis vid denna tidpunkt kan du också enkelt hämta videon i efterhand på ovan länk.

 

Digitalt stressprogram

Interaktivt program som stärker din förmåga att hantera stress både i arbets- och vardagslivet. Programmet går att göra med eller utan stöd av coach eller psykolog.

Föreläsning och utbildning

Kunskap ger makt att förändra. Papilly erbjuder därför inspirerande föreläsningar och utbildningar. Vill ni lära er mer om stress eller kanske veta hur man arbetar mer hjärnsmart? Vi skräddarsyr även föreläsningar efter önskemål.

Stresshantering i grupp

Att hantera stress i en liten sluten grupp med handledning är mycket effektivt för att minska höga stressnivåer. Med gruppformatet uppstår vinsten att deltagarna kan dela sina egna erfarenheter, hjälpas åt att hitta nya strategier och lära av varandra. Utgångspunkten i kursen är Papillys digitala Stressprogram.

Samtalsstöd

Papilly erbjuder stödsamtal individuellt eller i grupp. Samtalen leds av psykolog, terapeut eller coach beroende på behov.

15+

ÅRS ERFARENHET
INOM PSYKISK
OHÄLSA

Anders Tengström

Papilly bygger på 15 år av forskning

Anders Tengström är legitimerad psykolog och docent i psykologi vid Karolinska Institutet.

Under de senaste 15 åren har Anders lett kliniskt inriktad forskning rörande psykisk ohälsa, missbruk och sociala problem bland ungdomar och vuxna.

I sin roll på Papilly ansvarar Anders för att utveckla våra program och psykologitjänster.

Anders leder våra grupper i stresshantering samt olika former av samtalsstöd.

Maria Kullman

VD

Papilly har en produkt som ligger helt rätt i tiden

Vi människor har lärt oss att fysisk träning är avgörande för god hälsa, liksom att det vi väljer att äta påverkar vårt välmående. Nu står vi för ett nytt paradigm, där vi behöver inse att den tid vi lever i kräver att vi tränar vår hjärna och våra tankar för ett långt, aktivt och hälsosamt liv.

Välkommen till Papilly!

 

Köp här